Arabuluculuk Hakkında

Arabuluculuk, günümüzde yargılama dışında uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir 6325 sayılı kanun ile mevzuatımıza giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk yöntemi uyuşmazlığın...

Arabuluculuk Hakkında

Arabuluculuk, günümüzde yargılama dışında uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir 6325 sayılı kanun ile mevzuatımıza giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk yöntemi uyuşmazlığın taraflarına hızlı, gizli, ekonomik, tarafsız, kazan-kazan odaklı tarafların kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle çözümü sağlamaktadır.  

Arabulucu;   sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,

7 4 8 7 5