Gayrimenkul Hukuku

İzmir Gayrimenkul Hukuku Dava Avukatı

Gayrimenkul uyuşmazlıklarından doğan tapu iptali tecil davaları dahil olmak üzere, kamulaştırma, el atma, fuzuli işgal davaları dahil olmak üzere gayrimenkul satımı, ipotek tesisi, ipotek fekki işlemleri ile satış vaadi sözleşmeleri 

  • Gayrimenkul konusunda projelerin hazırlanması  ve taraflar arasındaki bundan doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
  • Gayrimenkul satımı ve kiralanması konusunda sözleşme hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi konusunda danışmanlık
  • Tapu iptal-tescil davaları, tapu kaydının düzeltilmesi
  • İzale-i Şüyu (ortaklığın giderilmesi)
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü

Şirket Hukuku İle İlgili Haberler

TÜM HABERLER
7 9 3 4 4