Hizmetler

Dava ve icra takiplerinde avukatlık hizmetinin verilmesinin yanında, pek çok kurumsal firmaya hukuki danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Avukatlar,müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken,ulusal ve uluslar arası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlüklerini yüceltmeye çalışırlar ve hukuka,hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler.

Arabuluculuk, günümüzde yargılama dışında uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir 6325 sayılı kanun ile mevzuatımıza giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk yöntemi uyuşmazlığın taraflarına hızlı, gizli, ekonomik, tarafsız, kazan-kazan odaklı tarafların kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle çözümü sağlamaktadır. 

6 6 5 7 5