İş Hukuku

İzmir İş Hukuku Dava Avukatı

İşçi ve işveren arasındaki hukuki ihtilafların arabuluculuk ve yargısal yolla çözümü
İhbar -Kıdem tazminatı davaları
Her türlü işçilik alacaklarına ilişkin davalar( Ücret alacakları, Fazla mesai ücretleri, yıllık izin ve ulusal bayram tatil ücretleri)
İşe iade davaları
Sigortalılığın tespiti
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan işlemlere karşı itiraz ve davalar


Şirket Hukuku İle İlgili Haberler

TÜM HABERLER
4 6 1 6 0