Kooperatif Hukuku

İzmir Kooperatif Hukuku Dava Avukatı

Kooperatifler kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kooperatiflerin  karşılaştığı mali, hukuku, ticari problemlerine çözüm
Kooperatif genel kurul toplantılarının hazırlığı
Kooperatif yönetimi ve üyeleri arasındaki her türlü hukuki ihtilafın çözümü
Kooperatifin 3. Kişilerle yaşadığı hukuki sorunların yargısal ve sözleşmesel olarak çözümü 
        


Şirket Hukuku İle İlgili Haberler

TÜM HABERLER
5 8 2 3 4