Sağlık Hukuku/Hasta Hekim Hakları

İzmşir Sağlık Hukuku/Hasta Hekim Hakları Dava Avukatı

Yanlış tedavi sonucu oluşabilecek her türlü zararlar ile tıbbi müdahale nedeniyle oluşabilecek zararların maddi ve manevi olarak tazmini, hasta hakları, hekim hakları kapsamında yer alan  ceza ve hukuk davaları ile tam yargı davaları ve mal-praktis davaları Sağlık Hukuku ve hasta- hekim hakları konusunda almış olduğumuz eğitim ve sertifika programları ile sağlık hukukunda doğan hasta- hekim ,hasta- hastane uyuşmazlıklarında karşılaşılabilecek konusundaki uzmanlığımızla yaşanılan hukuki sorunları aşmaktayız. 

Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarının çözümü
Hekimler, sağlık kuruluşları, hastalar ve sigorta şirketleri için sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü ve bu ihtilaflardan doğabilecek  maddi ve manevi tazminat davaları
Sağlık sektöründeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü
Mal praktis davaları 
Hekim ve hasta hakları konusunda hukuki danışmanlık


Şirket Hukuku İle İlgili Haberler

TÜM HABERLER
7 6 4 2 0